Pro účinkující

Několik základních informací pro účinkující:

Kapely:

Kde a jak se hraje:
Podium celodřevěné, ručně stloukané, místy ztrouchnivělé, max. 20 čísel vysoké, aby si účinkující nerozbili ústa, rozměry 6x12 metrů, což je tak akorát pro pětičlenný band. Vše zastřešeno, přesto se při kalamitách produkce přerušuje. Z podia se hledí do kopce, přesto nevzniká dojem amfiteátru. Občerstvení, podle aktuální organizace louky, do deseti až sedmdesáti metrů od podia. Včetně horkých párků. V záhlaví je podium skryto za křovím zhruba nad písmenem "v" ve slově "šumavský".

Za co se hraje:
Za dobré slovo a poplácání po zádech.

Na co se hraje:
Na vlastní nástroje. Na společný základ bicích (bez plechů, šlapek, virblů a jim podobných). Na přivezená komba, pakliže se kapely nedomluví jinak. Na zapůjčený koncový aparát včetně zapůjčeného zvukaře.

Kdy se hraje:
Přesné pořadí včetně časů je zveřejněno v sekci Program. Je záhodno čas i pořadí dodržet. K potřebám jednotlivých souborů se částečně přihlíží, pokud jsou vyjeveny nejpozději do čtrnácti dnů pře začátkem akce. Koncerty se konají v pátek ve večerních hodinách a v sobotu v průběhu ranného odpoledne až časného rána.

Pro letošní ročník byl stanoven časový limit na kapelu 50 minut. To jest 50 minut včetně přestaveb, příprav a jiných nezbytných prostojů. V praxi to znamená, že pokud bude kapela na podiu třicet minut žvanit, bude mít na hraní zbylých dvacet minut, pokud ovšem publikum oněch třicet minut žvanění vydrží.

Proč se hraje:
Aby byla muzika?

Divadla:

Kde a jak se hraje:
Podium neexistující, atmosféru jeviště dokresluje zatravnění dvoru Palasovny, vchod do dílny, vchod do chléva a traktor Hanomag. Každý soubor přiváží vlastní oponu. V záhlaví je podium skryto za křovím zhruba nad prvním písmenem "o" ve slově "woodstock".

Za co se hraje:
Za dvě dobrá slovo a dvojí poplácání po zádech.

Na co se hraje:
Na vlastní osoby.

Kdy se hraje:
Přesné pořadí včetně časů je zveřejněno v sekci Program. Je záhodno čas i pořadí dodržet. K potřebám jednotlivých souborů se částečně přihlíží, pokud jsou vyjeveny nejpozději do čtrnácti dnů pře začátkem akce. Divadelní představení obvykle předcházejí hudební produkci. Letošní výjimka potvrzuje pravidlo.

Proč se hraje:
Aby bylo divadlo?


převzato z původních stránek